Tekstvak:  Financieel OnderzoeksBureau Apeldoorn

Reacties van cliënten 

Vraag: Waarom bent u tot inkeer gekomen?

Antwoorden:

1. Toen onze dochter en wij ruim 17 jaar geleden een "huisje" in Zuid-Frankrijk kochten, ging het om een vakantiehuisje op het platte land. Kosten Fl. 75.000.--. Het huisje stelde niets voor; de ligging - zicht op de Pyreneeën - was schitterend.

Daar wij in Frankrijk over het huis en de grondbelasting betaalden (taxe habitation en taxe fonciere)  gingen we er vanuit dat dit voldoende was en hebben er toen niet bij stilgestaan dit ook in Nederland bij de belastingdienst aan te melden. 

In de loop der jaren hebben wij zelf het huis naar eigen wens verbouwd en maakten wij mee hoe er steeds meer vraag kwam, vooral van buitenlanders, om een huis in Z-Frankrijk te kopen en met name huizen die een mooi uitzicht hadden zoals bij ons het geval was. De prijzen stegen enorm en daardoor werd natuurlijk ons huis en bijbehorend terrein (1.6 Ha) ook steeds meer waard.

Wij werden ouder en hoorden en lazen natuurlijk dat de belastingdienst in Nederland "jacht" ging maken op Nederlanders die illegaal een huis of tweede huis hadden in het buitenland. Dat zette ons aan het denken want ons huis was natuurlijk inmiddels veel in waarde gestegen en nooit aangemeld in Nederland. Tevens hadden we inmiddels het plan opgevat om binnen afzienbare tijd het huis te verkopen.

Juist op het moment dat wij voor ons zelf hadden besloten om, zo gauw we in Nederland waren, met de belastingdienst te gaan praten over onze situatie, lazen we in NieuwsNed -een in Frankrijk uitgegeven blad voor daar woonachtige Nederlanders - een stukje van de heer Apeldoorn over de "inkeerregeling". Dit kwam voor ons als geroepen en we hebben ons dan ook direct met de heer Apeldoorn in verbinding gesteld en een afspraak gemaakt.

 

 2. De bank, waarmee ik werkte, deed steeds moeilijker en beschouwde mij op den duur kennelijk als een oninteressante cliënt. Toen ik iets las over de inkeerregeling vond ik dat een prettige en redelijke oplossing om van dat heimelijke goed in het buitenland af te komen. Mijn vrouw en kinderen vonden het maar niets dat man resp. vader aan "misdadige" praktijken deed; zelf was ik er ook niet helemaal gerust op. Ook dat ik niets met het geld kon doen vond ik lastig.

 

3. Dat is een combinatie geweest van inzicht dat de pakkans aan het toenemen is samen met het ouder worden van mijn vader en het later niet willen achterlaten van een erfenis van duistere zaken. Ik heb de inkeer gedaan namens mijn vader; hij is erg blij dat hij dit achter de rug heeft.

 

4. Reeds lang voor u in beeld kwam wilde ik mijn buitenlands tegoed repatriëren omdat in geval mij iets mocht overkomen ik mijn vrouw of kinderen niet wilde opzadelen met de liquidatie daarvan. Mijn buitenlandse rekening, die ca. 25 jaar geleden was ontstaan, heb ik altijd ervaren als belastend en een blok aan mijn been.

 

5. In de eerste plaats begon de onzekerheid over de belastingdienst zijn tol te eisen, wat kunnen ze weten, of veronderstellen en wat niet, hoe goed zijn de opsporingsmethoden nu eigenlijk en ons jaarlijkse bezoek aan de bank in Luxemburg bracht ook enige risico met zich mee. De bank begon in het kader van de Europese renteheffing (bronheffing) ook moeilijk te doen. De bank had ons al eens een voorstel gedaan om de heffing volledig te ontlopen maar dit voorstel was absoluut onaantrekkelijk voor ons.

Bij dit alles is onze specifieke situatie natuurlijk van belang, wij hadden onze zakelijke activiteiten al in 1993 beëindigd en de inkeerregeling kwam ons eigenlijk wel goed uit i.v.m. een bepaalde zekerheidsstelling voor onze oude dag.

 

 Vraag: Waarom heeft u zich niet direct tot de Belastingdienst gewend?

 Antwoorden:

1. Ik had geen idee wat de consequenties zouden zijn van de melding van mijn tegoeden in het buitenland, zoals bijv. te betalen boetes en zag in bureau FOBA meer een adviesbureau om mij e.e.a. duidelijk te maken en eventueel aangifte te doen, want dat is al ingewikkeld genoeg. Ik vond uw naam in een artikel van De Telegraaf, waarin u, hoewel als ex-FIOD-man, niet als een boeman overkwam.

 

2. Ik heb mij niet direct tot de belastingdienst gewend omdat ik met de FIOD te maken zou krijgen en dit was voor mij geen prettig vooruitzicht.

 

3. Ik ben in het bezit gekomen van een formulier van de belastingdienst inzake de inkeerregeling, maar ik vond de vragen, de procedure en mijn gebrek aan inzicht in de belastingproblematiek c.q. controlemogelijkheid, een te grote stap en geen optie om daar mee aan de slag te gaan. Toen ik het artikel las in het Noord-Hollands dagblad over u, uw ideeën en uw werkwijze, viel er een pak van mijn hart en heb ik onmiddellijk contact met u opgenomen.

 

4. Het maakt het wat makkelijker om een “bemiddelaar/buffer” te hebben. En dan bedoel ik een bemiddelaar met de nodige kennis van zaken. Het ontbrak/ontbreekt mij aan specialistische kennis. Ik ben van nature een zelfdoener, maar de opstellingen, zoals u die gemaakt hebt, zou ik nooit op die manier hebben kunnen realiseren. Ik beschouw u als een buffer en via u ging ik ervan uit een betere behandeling te krijgen. Daarin ben ik zeker niet teleurgesteld.

 

5. Dat heb ik wel gedaan. Ik heb gebeld maar de door mij gebelde ambtenaar kon mij niet garanderen dat ik niet vervolgd zou worden.

 

Vraag: Hoe heeft u mijn werkwijze ervaren en bent u tevreden over het uiteindelijke resultaat?

Antwoorden:

1. Uw werkwijze heb ik als eerlijk en zakelijk ervaren. Ook al waren de kosten uiteindelijk hoger dan waarop ik gerekend had, een kniesoor die daarover valt als het resultaat dusdanig is dat je geld overhoudt in plaats van een boete te moeten betalen.

Ik ben tevreden en opgelucht schoon schip te hebben gemaakt, ook al wordt het belastinggeld anders besteed dan ik zou willen.

 

2. Ik vind het geweldig zo keurig, ordelijk, helder en duidelijk u alles regelt en wil u daar alvast mijn dank voor toezeggen.


3. Zeer efficiënt en je krijgt waar voor je geld. Ga je naar een belastingadviseur, dan hangt er gelijk een hoog prijskaartje aanvast. U wist mij direct al gerust te stellen, over het uiteindelijke resultaat ben ik meer dan tevreden.

 

4. Werkwijze was prima. Beloftes werden waargemaakt. Maar uiteindelijk merk je er niet veel van want FOBA heeft het werk gedaan zonder veel ruis. Hierdoor is er waarschijnlijk meer werk gedaan dat je in eerste instantie zou denken, maar dat is alleen maar prettig. Uiteindelijk wil je zoiets geregeld hebben zonder telkens maar weer in spanning te zitten voordat het geregeld is. Bij een ex FIOD man te biechten gaan is best spannend, maar uiteindelijk vang je dieven met dieven. En dus als je een zaak met de belasting wil regelen kan je maar het beste in zee gaan met iemand die dat systeem van binnen kent en daar rekening mee houdt.

 

5. Het resultaat was in grote lijnen zoals in het eerste kennismakingsgesprek werd geschetst. En dat is prettig dat je halverwege niet een heel ander verhaal krijgt te horen.

Ik ben een zeer tevreden cliënte, die blij is met de deskundige begeleiding. Bovendien geeft het een goed gevoel schoon schip te hebben gemaakt.

 

6. Ik ben zééééééér tevreden ondanks alle “verdriet”. Maar, ik ben me bewust, dat ik dat mijzelf heb aangedaan. Even slikken, maar verder geen gezeur.
Uitermate correct, ter zake kundig, open en eerlijk, vriendelijk en coöperatief.

7. Niet blij, maar wel – gezien de omstandigheden – zeer tevreden. Ik denk niet, dat een ander kantoor het beter zou hebben gedaan, eerder slechter. Dit lijkt me logisch gezien uw ervaring bij de Belastingdienst, waardoor u, zover ik dat kan beoordelen, precies weet hoe de fiscus de nodige “Unterlagen” wil hebben.

 

8. Wij hebben uw werkwijze als prettig en correct ervaren, uw deskundigheid was in mijn omgeving niet te vinden. Niet onbelangrijk is natuurlijk ook dat de zaak nu buiten het aandachtsveld van onze omgeving is opgelost wat voor ons zeker heeft meegewogen.

Wij zijn zeker tevreden over het door u bereikte resultaat, we moesten een keer afrekenen met de fiscus dat wisten we al een poosje maar de manier waarop dit nu is gebeurd daar zijn wij heel content mee.

 

9. We willen je via deze weg laten weten dat wij heel tevreden zijn over jouw behandeling van deze zaak. De samenwerking hebben we als bijzonder prettig ervaren: adequaat, met kennis van zaken en altijd in goed direct overleg. Het was, voor ons althans, een behoorlijk spannend avontuur, met gelukkig een goede afloop. Zo goed zelfs dat we inmiddels een huis hebben kunnen kopen.

 

10. We moeten tevreden zijn en dat zijn we ook omdat we zeker weten dat alles correct is afgehandeld. Een boete is door deze inkeerregeling niet opgelegd, al hadden we gehoopt dat de terugvordering wat minder hoog zou zijn.

Heel blij zijn we dat deze kwestie is afgehandeld en er voor ons geen vervelende situatie is ontstaan. 

Nogmaals dank aan de heer Apeldoorn, die we dan ook van harte aanbevelen aan mensen die betreffende belastingaangelegenheden hulp of advies nodig hebben.

 

11. De begeleiding door u van mij en mijn zus is tot nu toe werkelijk onberispelijk! Alleen de foutieve informatie op uw site m.b.t.  De busverbinding van het station in Heerhugowaard naar Marga Klompéland moesten wij tot dusverre tot een van uw schaarse momenten van verminderde oplettendheid rekenen.

 

12. Nu de hele affaire achter de rug is en de belastingen betaald wil ik je bedanken en mijn waardering  uitspreken voor de goede begeleiding tijdens het traject. Ook het onderhandelen en het professioneel in kaart brengen van het geheel heb ik met ontzag beleefd.

 

13. Ik ben er van overtuigd dat uw bemiddeling een duidelijke rol speelt in de snelheid en acceptatie waarmee de belasting dienst mijn vrijwillige verbetering heeft behandeld.

 

14. Bij het voltooien van uw werkzaamheden voor ons past de erkentelijkheid voor de correcte en zorgvuldige wijze, waarop u ons dossier hebt afgewikkeld. Daarbij opmerkelijk de snelheid, waarmee onze vragen werden beantwoord en de geruststellende slotwoorden in uw correspondentie, dat wij altijd contact met u mochten opnemen: voor ons van belang in een gevoelige en belangrijke kwestie, welke wij thans met voldoening kunnen afsluiten.

 

15. Gisteren heb ik u de door mevr. X getekende overeenkomst teruggestuurd. Daarmee komt een eind aan een voor haar moeilijke periode. Ze is opgelucht den u erkentelijk voor de bijdrage. Alles is in een rustige en prettige sfeer verlopen.

 

16. Hartelijk dank voor uw snelle reactie. Dit geldt tevens voor uw overige bemoeiingen m.b.t. mijn aangifte. Mijn vrouw en ik zijn zeer tevreden over de wijze waarop u de zaken hebt aangepakt en de integere manier/benadering van uw kant. Ik zal u, in voorkomende gevallen, zeer aanbevelen.

 

17. Ik kan u, mede namens mijn vrouw, tevens meedelen dat wij uiterst tevreden zijn over de door u voor ons verrichte werkzaamheden. Dankzij uw bemoeienis zijn wij bij wijze van spreken tijdig behoed voor een geheel en al vastlopen op een doodlopende weg.

 

18.Tevens wil ik U bij deze danken voor uw bemiddeling in mijn zaak, niet in de laatste plaats voor de vertrouwenwekkende medewerking van uw kant waardoor ik de stap heb gezet alsnog aangifte te doen. Hierdoor is er een last van me afgevallen.

 

19. Ik ben blij dat er nu definitief een einde is gekomen aan de belastingaangifte, het geeft een enorm stuk rust. Ik wil U hartelijke dankzeggen voor het werk dat U voor mij heeft verricht.

 

20. Dan wens ik u ook het allerbeste en danken wij u zeer voor de bijzonder prettige en professionele manier, waarop u ons geholpen heeft. U kunt zich wellicht moeilijk voorstellen, maar er is een zeer zware last (en vele slapeloze nachten) van ons afgevallen.

 

21. Graag wil ik u bedanken voor de begeleiding van mijn “inkeer”. We kunnen weer rustig slapen.

 

22. Hierbij wil ik U hartelijk danken voor uw hulp bij mijn “inkeer”. Via mijn schoonzoon is dit alles perfect verlopen; ook met de belastingdienst is alles naar volle tevredenheid afgerond en ben ik “schuldenvrij”. Heerlijk!

 

23. Nu een en ander is afgesloten wil ik u graag bedanken voor de goede begeleiding. Ik ben blij gebruik te hebben gemaakt van de inkeerregeling i.c.m. uw advisering en kan het eenieder in soortgelijke omstandigheden van harte aanbevelen.

 

24. Ik dank u hartelijk voor uw werkzaamheden die op een uiterst plezierige en professionele manier zijn uitgevoerd. Ik kan niet anders zeggen dat ik zeer tevreden ben!

 

25. De samenwerking heb ik zeer op prijs gesteld. Het heeft veel stress bij me weggenomen waarvoor mijn hartelijke dank.

 

 

 

 

 

 

Reacties

Index

Even voorstellen

Buitenlands vermogen

Inkeerregeling

Spaarrenterichtlijn

Inkeerprocedure

Reacties

Interviews

FOBA

Contact