Tekstvak:  Financieel OnderzoeksBureau Apeldoorn

 

Seniorstarter Ton Apeldoorn:

"Ik denk dat ik de enige in Nederland ben."

Meestal hilariteit en wordt er met verbazing gereageerd als hij vertelt wat zijn bedrijfsactiviteiten zijn. “Witwassen’ is zijn specialiteit, witwassen van zwart geld om specifiek te zijn. Een legale bezigheid die door de Belastingdienst als inkeerregeling in het leven is geroepen.

Op zijn kantoor in Heerhugowaard heb ik een gesprek met Ton Apeldoorn, 59 jaar en sinds 2 jaar zelfstandig ondernemer. Vanaf 1963 tot begin 2005 was de Belastingsdienst zijn werkgever en het grootste gedeelte is hij tijdens zijn loopbaan werkzaam geweest als opsporingsambtenaar/rechercheur bij de FIOD-ECD met de bevoegdheid van buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

“Ik heb altijd met heel veel plezier mijn werk gedaan” begint Ton “en toen ik op mijn 57e met vervroegd pensioen ging wilde ik hier absoluut mee verder gaan. Ik had al wat voorbereidingen getroffen, zo had ik een ruimte op de garage laten bouwen waar ik mijn kantoor wilde hebben. Ik had ook al een aantal domeinnamen laten registreren omdat een website zeer belangrijk voor mijn publiciteit zou zijn.”

En dan start je.
“En zo was de eerste dag als zelfstandig ondernemer daar, maar wat nu? Vanuit mijn netwerk kreeg ik meteen al enkele opdrachten, het onderzoeken van proces verbalen voor gerechtelijke procedures. Werk dat ik jaren had gedaan. En tussendoor werkte ik aan een website, www.inkeer.nl. En opeens was daar de eerste belangstellende aan de telefoon”.

Mensen die geld hebben dat niet bekend is bij de fiscus, het zogenaamde zwarte geld, kan Ton helpen. Op een legale manier want hiervoor heeft de Belastingdienst in 2002 de zogenaamde inkeerregeling in het leven geroepen. Volgens berekeningen zou er nog zo’n 50 miljard “onbekend” geld en onroerend in het buitenland zijn en met de inkeerregeling is tot op dit moment circa 1 miljard achterhaald.

Een goede reden om tot inkeer te komen.
“Mensen die geld op een buitenlandse bankrekening hebben, kunnen weinig met hun geld doen” vervolgt Ton. “Men kan contant geld opnemen maar men kan hier niet alles mee kopen. Zo kan men er geen auto van kopen want dan is de kans groot dat de fiscus vragen gaat stellen over de herkomst van dat geld. Dus grote bedragen besteden is uit den boze. Daarom voor veel mensen een goede reden om deze vermogens bekend te maken aan de Belastingdienst. Als iemand zijn geld middels de inkeerregeling aangeeft bij de fiscus voorkomt hij of zij in ieder geval een boete. Want als de fiscus dat geld of huis in het buitenland zelf achterhaalt dan staat er een boete te wachten van tenminste 50% en die kan oplopen tot 100%. In het laatste geval heb je dus niets meer over.”

Als iemand voor de inkeerregeling kiest, dienen alle bescheiden van de 12 jaar ervoor overlegd te worden. Samen met de aangiftes IB van deze periode wordt dan een nieuwe berekening gemaakt. De alsnog verschuldigde belasting moet dan betaald worden. Maar verder wordt er geen boete opgelegd. Wel moet men nog heffingsrente betalen.

De risico's van een zwarte bankrekening.
Ton vertelt door over de verdere risico’s die onbekend vermogen met zich meebrengen, zoals het plotseling overlijden van een bezitter die aan niemand het bestaan ervan verteld heeft of van het risico van een overval na opname van contant geld in het buitenland. In het eerste geval kan niemand meer over dat geld beschikken en zal ten goede komen aan de reserves van de betreffende bank. In geval van een overval is het moeilijk om aangifte te doen, immers men wil niet dat officiële instanties op de hoogte komen van de zwarte bankrekening.

Dus de inkeerregeling is voor velen het ei van Columbus. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Ton: “Via mijn website of via relaties word ik benaderd. In eerste instantie is er een oriënterend gesprek en daarna kan men al dan niet besluiten om van de regeling gebruik te gaan maken. Besluit men door te gaan dan tekent men een machtiging waarmee ik namens de klant kan handelen. Op hetzelfde moment wordt door mij namens de cliënt een verzoek ingediend bij de Belastingdienst die kort erna wordt bevestigd. Vanaf dat moment is een risico van een boete van de baan. En ondertussen verzamel ik de benodigde gegevens en papieren.”

Meer dan alleen de administratieve handelingen doen.
“Dus eigenlijk neem je de administratieve lasten over?” vraag ik. “Niet alleen de administratieve lasten maar meer. Voor veel mensen is dat vermogen een last en sommige hebben daar zelfs slapenloze nachten van. En ik doe de onderhandelingen met de fiscus dus de klant hoeft niet geconfronteerd te worden met bijvoorbeeld een belastingambtenaar. Men heeft het gevoel dat men anoniem blijft. En een van de belangrijkste zaken is dat ik vooraf kan aangeven hoeveel men gaat betalen voor deze regeling. Er wordt in feite nieuwe aangiften gedaan over de afgelopen 12 jaar waarbij inkomsten maar ook aftrekposten opnieuw worden berekend. Kosten die gemaakt zijn voor de onbekende buitenlandse bankrekening kunnen in aanmerking komen voor aftrek, maar ook de ingehouden dividendbelasting.”

“Voordat men besluit om in te keren weet men exact wat het gaat kosten. En soms valt dat enorm mee. Ik heb het afgelopen jaar voor een klant moeten onderhandelen met een Belastingkantoor in het oosten van het land. Uiteindelijk moest hij iets meer dan 11% belasting en heffingsrente betalen over het onbekende vermogen.”

Gegroeid zonder echt aan acquisitie te doen.
Ton is nu bijna 2 jaar bezig en vertelt me dat hij inmiddels ruim 50 klanten heeft gehad. Een behoorlijk aantal in zo’n korte tijd concludeer ik. Ik ben zeer benieuwd naar de aanpak van zijn acquisitie; hoe is hij aan die klanten gekomen. Via advertenties, mailen of telefonische acquisitie?

“Nee, adverteren zou voor mij veel te duur zijn omdat mijn doelgroep zeer verspreid over Nederland woont. Dat zou betekenen dat je in landelijke dagbladen als de Telegraaf moet gaan staan en dat is te kostbaar. Ook mailen of telefonische acquisitie is niet haalbaar. Immers er zijn geen adressen van mensen die een onbekend vermogen of huis in het buitenland hebben. Anders zou de Belastingdienst deze mensen natuurlijk al lang achterhaald hebben.”

Een hele goede positie in zoekmachines.
“Ik krijg diverse reacties via mijn website www.inkeer.nl. Als men bij Google ‘Inkeerregeling’ intypt dan staat mijn website bovenaan. Mensen die actief op zoek zijn naar informatie over de regeling komen meestal op mijn site terecht. Ook heb ik verschillende reacties uit de free publicity die ik heb gehad. Artikelen in de Telegraaf, Quote en het NHD en binnenkort een interview in de Volkskrant. Mijn advies aan mijn collega’s Seniorstarters, probeer gratis publiciteit te krijgen. Dat is heel effectief.”

We hebben inmiddels een aardige indruk van Ton Apeldoorn en zijn activiteiten. Enkele vragen blijven nog over, vragen over zijn tarieven en over zijn groei en toekomst.

De tarieven zijn simpel.
“Mijn tarief is simpel, ik reken op uurbasis. Of ik nu voor een klant met een vermogen van een ton of enkele miljoenen moet werken, men betaalt mij hetzelfde bedrag. Ik hanteer geen no cure, no pay formule. Kan dus voorkomen dat het bedrag dat de klant soms bespaart enorm is en in geen verhouding staat tot hetgeen hij mij moet betalen.”

“En wat betreft de groei.” vertelt Ton verder. “Ik heb inmiddels voldoende werk dat uitbreiding van mijn bedrijf zeker tot de mogelijkheid zou behoren. Maar dat is niet de bedoeling, ik wil het zoveel mogelijk alleen blijven doen. Het zou ook niet eenvoudig zijn om een partner of personeel te vinden want het is zeer specialistisch werk waarvoor specifieke kennis en ervaring noodzakelijk is. Ik denk dat ik op dit moment de enige in Nederland ben die deze service als bedrijf aanbiedt.”

De toekomst............
En verder heeft Ton nog diverse plannen voor de (nabije) toekomst. Een van die plannen is mensen te begeleiden die zich privé of zakelijk willen vestigen op Curaçao. Voor vijftig plussers en pensionadas zijn daar nog diverse mogelijkheden. En met een belastingtarief van 10% ook zeer aantrekkelijk. Ton heeft op Curaçao inmiddels zijn netwerk opgebouwd, een netwerk dat bestaat uit de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, notarissen, makelaars, trustkantoren, belastingadviseurs, etc. Dus voorlopig zal Ton Apeldoorn niet stilzitten.

Terug in de auto, op weg naar huis, laat ik het gesprek nog eens de revue passeren. Een mooi verhaal, een successtory van een Seniorstarter die niet op zijn lauweren wilde gaan rusten. Een voorbeeld voor vele Seniorstarters  en een successtory die voor velen van ons is weggelegd. Mits we volhouden, consequent blijven in onze aanpak en blijven knokken voor dat succes.  

© 2006 – SeniorVisie-Europroducer-Peter Steenbekkers